MICHEL ZETHOF
RUIMTEONTWERP
PROJECTEN MICHEL CONTACT BLOG


MICHEL ZETHOF biedt als architect diverse ontwerpoplossingen voor interieur-, architectuur- en klein stedenbouwkundige vraagstukken. Bij elk vraagstuk wordt naar een specifiek daarvoor geschikte oplossing gezocht. Dit zorgt voor unieke ontwerpen. Hier staat naast de vraag van de opdrachtgever ook de waarneming van de gebruiker centraal.  De fenomenologische waarden zijn bij mijn ontwerpen van groot belang. Door deze in het ontwerp mee te nemen krijgt het resultaat een extra meerwaarde mee. Dit zorgt voor een diepere zin van duurzaamheid binnen de wereld van bouwen.
Michel Zethof kijkt eerst naar wat hij ziet in de locatie en opgave. De gevonden meerwaarden van de plek worden meegenomen in het ontwerp. De manier van kijken en zien van Michel Zethof is terug te vinden in de PROJECTEN en BLOG.
Deze manier van kijken is bruikbaar in zowel nieuwbouw als verbouw. Een bestaand gebouw bezit altijd ergens een waarde van schoonheid. Het is de kunst deze schoonheid te zien en in het ontwerp te versterken. Voor een nieuw gebouw wordt er vooral gekeken naar de directe omgeving in de stad of het landschap.
Fenomenologische waarne- ming speelt binnen de architec- tuur een belangrijke rol. Bij deze waarneming gaat het verder dan het visuele. Ook geluid, geur en atmosfeer zijn factoren voor de beleving van de ruimte.
Binnen de fenomenologie van de waarneming staat vooral het bewustzijn centraal. Dit bewustzijn is van belang voor het maken van een ontwerp waarin beleving centraal staat.
In de natuur zijn voorbeelden te vinden waar dit in goed evenwicht staat. Hierdoor vormt het een onuitputtelijke bron van inspiratie.Externe links:


RAvB
LinkedIn
Twitter
Facebook
  MICHEL ZETHOF RUIMTEONTWERP   03-2010 - heden  
 KOOL   03-2010 - 12-2015
  Van den Berg Kruisheer Ellfers Architecten   11-2005 - 12-2009
  Vasco da Silva Architecten   09-2000 - 10-2005

Educatie 
Rotterdamse Academie van Bouwkunst   09-2007 - 01-2012
  University of Illinois at Chicago                             
                                  School of Architecture   01-2000 - 04-2000 Technische Universiteit Delft                             
                                  Faculteit der Bouwkunde   09-1996 - 09-2002